Bine ati venit

Cabinet de Avocat Ursărescu Gabriela Cristina

acordă asistență și reprezentare juridică în domenii de drept comercial, înființări societăți, drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii, proprietate intelectuală, procedura insolvenței, recuperări creanțe, drept administrativ, asociații și fundații etc.

Cabinetul de Insolvență oferă servicii în etapa de pre-insolvență, insolvență, reorganizare judiciară, faliment, lichidare voluntară la Registrul Comerțului.

Domenii de practica – Cabinet de Avocat Bucuresti

Dreptul Familiei – Cabinet de avocat

Referitor la acțiunile întemeiate pe relațiile de familie, asigurăm asistarea și reprezentarea în cadrul procedurilor de Divorț (divorț notar, divorț instanță) indiferent dacă sunt divorțuri întemeiate pe culpa comună a soților cât și culpa exclusivă a unuia dintre soți …

Drept Civil – Cabinet de avocat

Recuperări creanțe– în domeniul recuperărilor de creanțe oferim asistență atât în etapa pre litigioasă – recuperare creanțe pe cale amiabilă prin redactarea și transmiterea  somației de plată întemeiată pe dispozițiile articolului 1015 din Codul de Procedură Civilă…

Drept Societar – Cabinet de avocat

Consultanta, asistare și reprezentare în orice fel de operațiuni în fața Oficiului Registrului Comertului: – înfiintare societate, extindere / modificare obiect de activitate, majorare capital social,  redactare acte constitutive și acte adiționale …

Insolventa – Faliment – Cabinet de avocat

Oferim asistare și reprezentare în cazul procedurii de insolvență în calitate de avocat având o vastă experiență  în reprezentarea creditorilor, debitorului precum și a administratorului special. Redactarea documentelor necesare depunerii cererii …

Drept Administrativ – Cabinet de avocat

Echipa noastră acordă asistență și reprezentare juridică cu privire la :
Plângeri formulate împotriva organelor emitente ale actului administrativ ( instituții ale statului). Plângere contravențională formulată împotriva procesului verbal …

Dreptul Muncii – Cabinet de avocat

Acordăm asistare și reprezentare juridică cu privire la: redactarea și negocierea clauzelor contractelor individuale de muncă, redactare regulamente de ordine interioară, concedieri, reprezentarea în fața comisiei de disciplină …

Proprietate Intelectuala – Cabinet de avocat

Asistare și reprezentare juridică în litigiile privind dreptul de proprietare intelectuală precum și consilierea si asistarea cu privire la înregistrarea mărcii la OSIM, opoziție marcă …

Asociatii si Fundatii – Cabinet de avocat

Rezervarea de denumire Ministerul de Justiție, redactare act constitutive și statut, modificare statut și act constitutiv astfel cum este prevăzut de O.U.G. 26/2000 …