NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT Nr.: 20 Data emiterii : 06.01.2022 1. Date privind dosarul: Număr dosar 36901/3/2021 Anul 2021 _Tribunal București – Secția a VII-a Civilă complet C13 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6 Număr de telefon 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631 programul […]

> View article

Echipa Ursărescu Law & Insolvency condusă de avocat Ursărescu Gabriela Cristina a susținut și caștigat la Curtea de Apel București apelul formulat de către debitoare împotriva sentinței de deschidere a procedurii de insolvență pronunțată de către Tribunalul București Secția a VII a civilă, apel în urma căruia debitoarea a ieșit de sub incidența legii insolvenței. […]

> View article

PROCEDURA DIVORTULUI LA INSTANTA DE JUDECATA Atunci când soții nu sunt de acord să divorteze în fața notarului din cauza faptului că nu se înteleg asupra tuturor cererilor sau cu privire la custodia copiilor sau partaj sau unul dintre soți nu se poate prezenta la notar , cererea de divort se depune la instanța de […]

> View article

În situația în care sunteți cetățean străin și aveți cetățenia unui stat terț Uniunii Europene și Spațiului Economic European și doriți să lucrați pe teritoriul României, trebuie să găsiți un angajator care va obține avizul de angajare pentru dvs., de la Inspectoratul General pentru Imigrări din județul în care angajatorul are sediul social. Astfel, angajatorul […]

> View article

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT Nr.: 1649 Data emiterii : 23.11.2021 1. Date privind dosarul: Număr dosar 21650/3/2021 Anul 2021 _Tribunal București – Secția a VII-a Civilă complet C1 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6 Număr de telefon 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631 programul […]

> View article

RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ PENTRU FAPTA PROPRIE INCLUSIV ÎN SITUAȚIILE ÎN CARE FAPTA ILICITĂ VIZEAZĂ ATINGERILE ADUSE ONOAREI, DEMNITĂȚII SAU REPUTAȚIEI UNEI PERSOANE FIZCE- DAUNE MORALE. Conform dispozițiilor art. 1357 C. Civ. alin. 1 : „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicită, săvârșita cu vinovăție, este obligat sa îl repare. ” De asemenea, conform […]

> View article

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT Nr.: 1614 Data emiterii : 10.11.2021 1. Date privind dosarul: Număr dosar 31295/3/2021 Anul 2021 _Tribunal București – Secția a VII-a Civilă complet C2 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6 Număr de telefon 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631 programul […]

> View article

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT Nr.: 1610 Data emiterii : 10.11.2021 1. Date privind dosarul: Număr dosar 30568/3/2021 Anul 2021 _Tribunal București – Secția a VII-a Civilă complet C18 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6 Număr de telefon 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631 programul […]

> View article

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ Nr.: 1559 Data emiterii : 28.10.2021 Date privind dosarul: Număr dosar 215/1371/2021 Anul 2021_Tribunalul Specializat Mureș – Secţia Falimente, complet C22 sindice . Arhiva/registratura instanţei: Adresa Strada Bolyai, nr. 2, Jud. Mureş. Număr de telefon 0265-262010 programul arhivei/registraturii instanţei Luni-Vineri – orele 08:00 – 12:00 3.1. Debitor: IMOVIT S.R.L. […]

> View article

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT Nr.:1550 Data emiterii : 28.10.2021 1. Date privind dosarul: Număr dosar 2291/108/2021 Anul 2021 _Tribunal Arad – Secția a II-a Civilă complet C4-sindic-2021 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Mun. Arad, Bld. V. Miclea, nr.2, jud. Arad, Număr de telefon 037.4491.086 programul arhivei/registraturii instanţei Zilnic – orele 08:00 – 13:00 […]

> View article