TRIBUNALUL ILFOV SECȚIA CIVILĂ DOSAR NR. 3259/93/2018 TERMEN: 10.06.2021     ANUNȚ DE VÂNZARE Subscrisul, Cabinet Individual de Insolventa „URSĂRESCU GABRIELA CRISTINA” cu sediul social în Bucureşti, Str. Câmpia Libertăţii, NR. 43, bloc MC6, sc. A, et.4, ap 19, si sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 3, etaj 7, birou nr. 9A, […]

> View article

TRIBUNALUL ILFOV SECȚIA CIVILĂ DOSAR NR. 3259/93/2018 TERMEN: 10.06.2021     ANUNȚ DE VÂNZARE Subscrisul, Cabinet Individual de Insolventa „URSĂRESCU GABRIELA CRISTINA” cu sediul social în Bucureşti, Str. Câmpia Libertăţii, NR. 43, bloc MC6, sc. A, et.4, ap 19, si sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 3, etaj […]

> View article

No trackback or pingback available for this article.No trackback or pingback available for this article.No trackback or pingback available for this article.No trackback or pingback available for this article.No trackback or pingback available for this article.No trackback or pingback available for this article.No trackback or pingback available for this article.No trackback or pingback available for […]

> View article

DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARII REALI AI UNEI PERSOANE JURIDICE Din data de 30 aprilie 2021, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta nr. 111/2020, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind […]

> View article

Apel câstigat având ca obiect Legea 10/2001, privind contestarea Deciziei de invalidare emisă de C.N.C.I., vizând stabilirea de măsuri compensatorii pentru imobilul imposibil de restituit în natură. Deși instanța de fond a respins acțiunea ca neîntemeiată, Curtea de Apel Craiova a admis apelul și a schimbat în tot Sentința Civilă a primei instanțe legal învestite. […]

> View article

Sentinta de deschidere a procedurii de insolventa este executorie. Apelul formulat impotriva sentintei de deschidere a procedurii de insolventa nu suspenda de drept executarea hotararii judecatorului sindic. Apelul se formuleaza in conditiile art 43 din legea 85/2014 coroborat cu art. 466 si urmatoarele din Codul de Procedura Civila. Curtea de Apel va fi instanta de […]

> View article

1. Primul pas pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată este alegerea unei denumiri pentru societate, respectiv numele societății sub care vă veți exercita activitatea ca profesionist. În vederea rezervării numelui, denumirea este supusă unor operaţiuni de verificare astfel încât să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă […]

> View article

Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide, fiind prezumată atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă […]

> View article

  În reglementarea actuală întâlnim situațiile în care autoritatea părintească poate fi exercitată de către un singur părinte, respectiv art. 507 C. civ. şi 398 C. civ.   Art. 507 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte Dacă unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul […]

> View article

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII DE FALIMENT SIMPLIFICAT Nr.: 270 Data emiterii : 23.02.2021   Date privind dosarul: Număr dosar 27779/3/2020 Anul 2020_Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila complet C1 Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6 Număr de telefon  registratura (0373) 218858  programul arhivei/registraturii instanţei Luni-Vineri  – orele 09:30 – 14:00 3.1. […]

> View article