Category: Articole

În practică sunt tot mai des întâlnite situațiile în care soții sunt separați în fapt de mulți ani, aceștia refăcându-și viața personală fără însă a desface căsătoria și în drept. Astfel, apar cazurile în care soția rămâne însărcinată cu actualul partener de viață, până la pronunțarea divorțului de către soț. Problema apare atunci când părinții […]

> View article

Deschiderea procedurii de insolventa / faliment la cererea debitorului Procedura de insolvență este guvernată de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Potrivit legii 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de […]

> View article

Conform art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare: “(1)Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul […]

> View article

1. Aspecte introductive Răspunderea penală reprezintă cea mai gravă formă a răspunderii juridice. Răspunderea penală îndeplinește atât o funcție preventivă ce urmărește preîntâmpinarea săvârșirii faptelor care intră sub incidența intervine sa și conștientizarea destinatarilor legii cu privire consecințele negative care decurg din săvârșirea faptei penale, cât și o funcție de reprimare, care intervine în ipoteza […]

> View article

Sunt din ce în ce mai dese situațiile în care unul dintre părinți își dorește să plece în vacanță în străinătate, alături de copiii săi minori. Ținând cont că regula este ca autoritatea părintească să se exercite în comun de ambii părinți, pentru ca unul dintre părinți să poată călători în străinătate împreună cu minorul, […]

> View article

În multe situații, procesul de divorț, mai ales când din căsătorie au rezultat copii minori, se poate întinde pe o perioadă lungă de timp, perioadă în care există tot felul de neînțelegeri între soți, cu privire la timpul petrecut de minori alături de părintele la care nu locuiesc în mod statornic. Pentru aceste situații, legiuitorul […]

> View article

I. ROLUL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI Asociația de proprietari este o entitate cu personalitate juridică reglementată de dispozițiile Legii nr. 196/2018 care are ca scop reprezentarea intereselor proprietarilor din condominiul în care asociația a fost înființată, precum și de a asigura un cadru unitar pentru administrarea, întreținerea și folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile cu destinație […]

> View article

STRĂMUTAREA CAUZEI PENTRU MOTIVE DE BĂNUIALĂ LEGITIMĂ   Codul de Procedură Civilă reglementează două situații în care părțile sau procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pot solicita strămutarea procesului. Cine poate solicita strămutarea? Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă poate fi cerută de către partea interesata, iar […]

> View article

DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARII REALI AI UNEI PERSOANE JURIDICE Din data de 30 aprilie 2021, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta nr. 111/2020, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind […]

> View article

Apel câstigat având ca obiect Legea 10/2001, privind contestarea Deciziei de invalidare emisă de C.N.C.I., vizând stabilirea de măsuri compensatorii pentru imobilul imposibil de restituit în natură. Deși instanța de fond a respins acțiunea ca neîntemeiată, Curtea de Apel Craiova a admis apelul și a schimbat în tot Sentința Civilă a primei instanțe legal învestite. […]

> View article