Category: Articole

Sunt din ce în ce mai dese situațiile în care unul dintre părinți își dorește să plece în vacanță în străinătate, alături de copiii săi minori. Ținând cont că regula este ca autoritatea părintească să se exercite în comun de ambii părinți, pentru ca unul dintre părinți să poată călători în străinătate împreună cu minorul, […]

> View article

În multe situații, procesul de divorț, mai ales când din căsătorie au rezultat copii minori, se poate întinde pe o perioadă lungă de timp, perioadă în care există tot felul de neînțelegeri între soți, cu privire la timpul petrecut de minori alături de părintele la care nu locuiesc în mod statornic. Pentru aceste situații, legiuitorul […]

> View article

I. ROLUL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI Asociația de proprietari este o entitate cu personalitate juridică reglementată de dispozițiile Legii nr. 196/2018 care are ca scop reprezentarea intereselor proprietarilor din condominiul în care asociația a fost înființată, precum și de a asigura un cadru unitar pentru administrarea, întreținerea și folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile cu destinație […]

> View article

STRĂMUTAREA CAUZEI PENTRU MOTIVE DE BĂNUIALĂ LEGITIMĂ   Codul de Procedură Civilă reglementează două situații în care părțile sau procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pot solicita strămutarea procesului. Cine poate solicita strămutarea? Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă poate fi cerută de către partea interesata, iar […]

> View article

DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARII REALI AI UNEI PERSOANE JURIDICE Din data de 30 aprilie 2021, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta nr. 111/2020, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind […]

> View article

Apel câstigat având ca obiect Legea 10/2001, privind contestarea Deciziei de invalidare emisă de C.N.C.I., vizând stabilirea de măsuri compensatorii pentru imobilul imposibil de restituit în natură. Deși instanța de fond a respins acțiunea ca neîntemeiată, Curtea de Apel Craiova a admis apelul și a schimbat în tot Sentința Civilă a primei instanțe legal învestite. […]

> View article

Sentinta de deschidere a procedurii de insolventa este executorie. Apelul formulat impotriva sentintei de deschidere a procedurii de insolventa nu suspenda de drept executarea hotararii judecatorului sindic. Apelul se formuleaza in conditiile art 43 din legea 85/2014 coroborat cu art. 466 si urmatoarele din Codul de Procedura Civila. Curtea de Apel va fi instanta de […]

> View article

1. Primul pas pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată este alegerea unei denumiri pentru societate, respectiv numele societății sub care vă veți exercita activitatea ca profesionist. În vederea rezervării numelui, denumirea este supusă unor operaţiuni de verificare astfel încât să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă […]

> View article

Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide, fiind prezumată atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă […]

> View article

  În reglementarea actuală întâlnim situațiile în care autoritatea părintească poate fi exercitată de către un singur părinte, respectiv art. 507 C. civ. şi 398 C. civ.   Art. 507 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte Dacă unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul […]

> View article