Category: Articole

  În reglementarea actuală întâlnim situațiile în care autoritatea părintească poate fi exercitată de către un singur părinte, respectiv art. 507 C. civ. şi 398 C. civ.   Art. 507 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte Dacă unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul […]

> View article

OBȚINEREA AVIZULUI DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ LA SCHIMBARE ANGAJATOR PENTRU CETĂȚENII DINTR-UN STAT NON-UE     Ca și avizul de angajare în muncă inițial, avizul de angajare în muncă la schimbare angajator se obține tot de către angajator (noul angajator în această situație), de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în […]

> View article

Apariția virusului COVID-19 a determinat creare unei puternice instabilități și insecurități în plan economic, atât la nivel național, cât și la nivel mondial. Instabilitatea și insecuritatea economică a fost determinată în principal de măsurile luate de autoritățile competente ale statului pentru a încerca stoparea răspândirii virusului, dintre care amintim restrângerea libertății de mișcare a persoanelor, […]

> View article

  VICIILE ASCUNSE LA CUMPĂRAREA UNUI AUTOVEHICUL SECOND-HAND. RĂSPUNDEREA CIVILĂ ȘI PENALĂ A VÂNZĂTORULUI Achiziția unui autovehicul second-hand este o opțiune tot mai des întâlnită pe piața din România. Achiziționarea unui autovehicul second-hand prezintă avantajul incontestabil al prețului mult mai scăzut decât al unui autovehicul nou, de aceeași marcă și cu aceleași caracteristici. Dincolo de […]

> View article

  In conformitate cu dispoziţiile art. 66 alin. 1 din Legea 85/2014, debitorul aflat in stare de insolvenţa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prezentei legi, in termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţa.   Potrivit art. 5 pct. 29 si 29 lit. a) din […]

> View article

  Procedura de insolvență este guvernată de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.   Potrivit legii 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. […]

> View article

  La data de 02.07.2020 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 583 , Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, prin care se aduc următoarele modificări:   ▶s-a abrogat art. 14 (1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. […]

> View article

ATRAGEREA RĂSPUNDERII PERSONAL PATRIMONIALE  A  ADMINISTRATORULUI  ÎN PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ     Atragerea răspunderii personal patrimoniale a administratorului debitoarei este prevăzută la articolul 169 (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.   Potrivit art. 169 (1) ” La cererea adminstratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul sindic poate dispune […]

> View article

FORTA MAJORA AVIZAREA EXISTENȚEI CAZULUI DE FORȚĂ MAJORĂ  IMPOSIBILITATEA FORTUITĂ DE EXECUTARE A OBLIGAȚIEI DE CĂTRE DEBITOR Codul Civil definește forța majora ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Pentru ca un eveniment/împrejurare să poată fi calificată drept forță majoră, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții cumulative Împrejurare de origine externa Caracter excepțional […]

> View article

Ne aflam in situația in care aveți de recuperat o suma de bani, de exemplu: Ați facturat in baza unui contract de prestări servicii, iar debitorul obligației nu a binevoit sa achite suma datorata la scadenta, deși v-ați îndeplinit intru totul obligațiile stipulate in contract si nu au trecut mai mult de 3 ani de […]

> View article