Category: Articole

ATRAGEREA RĂSPUNDERII PERSONAL PATRIMONIALE  A  ADMINISTRATORULUI  ÎN PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ     Atragerea răspunderii personal patrimoniale a administratorului debitoarei este prevăzută la articolul 169 (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.   Potrivit art. 169 (1) ” La cererea adminstratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul sindic poate dispune […]

> View article

Deschiderea procedurii de insolventa / faliment la cererea debitorului   Procedura de insolvență este guvernată de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.   Potrivit legii 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum […]

> View article

    Procedura de insolvență este guvernată de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.   Potrivit legii 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de […]

> View article

      Nr.194 Data emiterii : 02.03.2022  Date privind dosarul: Număr dosar 20884/3/2021 Anul 2021 _Tribunal București – Secția a VII-a Civilă complet C8 Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6 Număr de telefon 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631 programul arhivei/registraturii instanţei Zilnic – orele 09:30 – 14:00 3.1. Debitor: A&B EXCELENT […]

> View article

  Cei mai mulți dintre profesioniști privesc insolvența societății ca un eșec, un prim pas înainte de faliment și radiere, însă procedura de insolvență poate fi privită și ca o modalitate de eșalonare a datoriilor restante și de stopare a penalităților, deci o metodă de redresare a activității societății.   Acest principiu este enunțat de […]

> View article

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT Nr.: 20 Data emiterii : 06.01.2022 1. Date privind dosarul: Număr dosar 36901/3/2021 Anul 2021 _Tribunal București – Secția a VII-a Civilă complet C13 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6 Număr de telefon 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631 programul […]

> View article

Echipa Ursărescu Law & Insolvency condusă de avocat Ursărescu Gabriela Cristina a susținut și caștigat la Curtea de Apel București apelul formulat de către debitoare împotriva sentinței de deschidere a procedurii de insolvență pronunțată de către Tribunalul București Secția a VII a civilă, apel în urma căruia debitoarea a ieșit de sub incidența legii insolvenței. […]

> View article

PROCEDURA DIVORTULUI LA INSTANTA DE JUDECATA Atunci când soții nu sunt de acord să divorteze în fața notarului din cauza faptului că nu se înteleg asupra tuturor cererilor sau cu privire la custodia copiilor sau partaj sau unul dintre soți nu se poate prezenta la notar , cererea de divort se depune la instanța de […]

> View article

În situația în care sunteți cetățean străin și aveți cetățenia unui stat terț Uniunii Europene și Spațiului Economic European și doriți să lucrați pe teritoriul României, trebuie să găsiți un angajator care va obține avizul de angajare pentru dvs., de la Inspectoratul General pentru Imigrări din județul în care angajatorul are sediul social. Astfel, angajatorul […]

> View article

RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ PENTRU FAPTA PROPRIE INCLUSIV ÎN SITUAȚIILE ÎN CARE FAPTA ILICITĂ VIZEAZĂ ATINGERILE ADUSE ONOAREI, DEMNITĂȚII SAU REPUTAȚIEI UNEI PERSOANE FIZCE- DAUNE MORALE. Conform dispozițiilor art. 1357 C. Civ. alin. 1 : „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicită, săvârșita cu vinovăție, este obligat sa îl repare. ” De asemenea, conform […]

> View article