Category: Articole

ATRAGEREA RĂSPUNDERII PERSONAL PATRIMONIALE  A  ADMINISTRATORULUI  ÎN PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ     Atragerea răspunderii personal patrimoniale a administratorului debitoarei este prevăzută la articolul 169 (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.   Potrivit art. 169 (1) ” La cererea adminstratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul sindic poate dispune […]

> View article

FORTA MAJORA AVIZAREA EXISTENȚEI CAZULUI DE FORȚĂ MAJORĂ  IMPOSIBILITATEA FORTUITĂ DE EXECUTARE A OBLIGAȚIEI DE CĂTRE DEBITOR Codul Civil definește forța majora ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Pentru ca un eveniment/împrejurare să poată fi calificată drept forță majoră, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții cumulative Împrejurare de origine externa Caracter excepțional […]

> View article

Ne aflam in situația in care aveți de recuperat o suma de bani, de exemplu: Ați facturat in baza unui contract de prestări servicii, iar debitorul obligației nu a binevoit sa achite suma datorata la scadenta, deși v-ați îndeplinit intru totul obligațiile stipulate in contract si nu au trecut mai mult de 3 ani de […]

> View article

Procedura divorțului pe cale notariala este calea simpla de desfacere a căsătoriei dintre soți, chiar daca exista copii minori, însă numai atunci când soții ajung la un acord, cu privire la următoarele elemente: Învoiala soților cu privire la numele de familie pe care îl va purta fiecare după încetarea căsătoriei; Exercitarea autorității părintești de către […]

> View article