Cabinet de Avocat – Drept Civil

Asistare și reprezentare în litigii și acțiuni  având ca obiect:

Recuperări creanțe

Recuperări creanțe– în domeniul recuperărilor de creanțe oferim asistență atât în etapa pre litigioasă – recuperare creanțe pe cale amiabilă prin redactarea și transmiterea  somației de plată întemeiată pe dispozițiile articolului 1015 din Codul de Procedură Civilă, asistarea și reprezentarea în cadrul negocierii termenilor și condițiilor recuperării sumelor restante, redactarea și stabilirea termenilor din tranzacții și angajamente de plată,  precum și în etapa litigioasă – asistare și reprezentare recuperare creanțe în instanță prin procedura specială – cerere de valoare redusă,  ordonanță de plată , acțiuni în pretenții, obligația de a face. După obținerea unei hotărări definitive, a unui titlu executoriu, avocatul poate reprezenta creditorul /debitorul în fața executorului judecătoresc prin formularea cererii de executare, propunerea unui program de plăți, monitorizarea procedurii de încasare a sumelor executate și reprezentarea în cadrul contestatiei la executare.

Contracte Civile

Întocmire modificare orice tip de contracte civile și între profesioniști (contracte comerciale) inclusiv contracte de vânzare cumpărare bunuri mobile, bunuri imobile, contracte închiriere, contracte comodat, negociere termeni și condiții, revizuire, contracte  actiuni în reziliere, rezoluțiune, anulare contracte  precum și reprezentare în orice tip de acțiune de grănițuire, revendicare imobiliară, pretenții, obligația de a face, partaje, succesiuni ( moșteniri ), contestatii la executare inclusiv creanțe fiscale, Exequatur- recunoasterea hotărârilor străine în Romania, divorț, curatelă, punere sub interdicție, procedura de declarare a morții , măsuri asigurătorii și provizorii , evacuare din imobile ocupate sau folosite fără drept etc.