Cabinet de Avocat – Drept Societar

Consultanta, asistare și reprezentare

Consultanta

Consultanta, asistare și reprezentare în orice fel de operațiuni în fața Oficiului Registrului Comertului: – înfiintare societate, extindere / modificare obiect de activitate, majorare capital social,  redactare acte constitutive și acte adiționale de modificare, rezervare denumire,  schimbare denumire, schimbare sediu social, prelungire sediu social , găzduire sediu social, înființare radiere punct de lucru, schimbare asociat/ administrator, revocare administrator, retragere asociat,  cesiune părți sociale, fuziune și divizare societate, etc.