Cabinet de Avocat – Dreptul Familiei

Divort, cereri și acțiuni conexe

Divort

Referitor la acțiunile întemeiate pe relațiile de familie, asigurăm asistarea și reprezentarea în cadrul procedurilor de Divorț (divorț notar, divorț instanță) indiferent dacă sunt divorțuri întemeiate pe culpa comună a soților cât și culpa exclusivă a unuia dintre soți, precum și divorț din motive de sănătate.

Cereri și acțiuni conexe

Având în vederea multitudinea de cereri și acțiuni conexe care se formulează datorită și în cadrul procedurii de divorț asigurăm reprezentarea și în cadrul acțiunilor de partaj bunuri comune soți (în devălmășie), stabilire domiciliu minor, drept de vizitare, stabilire pensie de întreținere, majorare pensie de întretinere, reducere pensie de întretinere, încredințare minor, acțiuni în tăgada paternității, recunoașterea hotărârilor de divorț pronunțate în străinătate precum și măsuri provizorii de stabilire a domiciliului minorului, încredințarea minorului pe calea ordonanței președințiale până la soluționarea fondului cauzei.