Cabinet de Insolventa – Ursarescu Gabriela

Practician in insolventa definitv

Insolventa / Faliment

Ursărescu Gabriela- Cristina deține calitatea de practician în insolvență definitv,  membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență, titular al Cabinetului Individual de Insolvență.

În calitate de administrator judiciar sau lichidator judiciar administrează  procedurile de insolvență atât în perioada de observație și de reorganizare judiciară din cadrul procedurii generale de insolvență cât și în perioada de faliment în procedura generală și faliment simplificat.

Procedura de insolvență este guvernată de legea 85/2014 privind procedurile de  prevenire a insolvenței și de insolvență.

Procedura de Insolventa

Scopul legii este insituirea unei procedure colective pentru acoperirea pasivului /datoriilor debitorului, cu acordarea atunci când este posibil, a sansei de redresare a activității acestuia.

Procedura de insolvență se aplică profesioniștilor – societăților comerciale cu răspunere limitată, societăți pe acțiuni,  intreprinderilor individuale, persoanelor fizice autorizate , asociațiilor, regiilor autonome precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale.

Cererea se înregistrează la Tribunalul  de la sediul debitorului, valoarea prag pentru deschiderea procedurii este de 40.000 de lei atât la cererea debitorului cât și la cererea creditorului, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea 31/1990.  Pentru salariați/angajați valoarea prag este de 6 salarii medii brute pe economie /salariat.