NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT Nr.: 1081 Data emiterii : 05.11.2020   Date privind dosarul: Număr dosar 8950/3/2019 Anul 2019 _Tribunalul Bucuresti- Secţia a VII a Civila, complet C8 insolventa/drept societar Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6 Număr de telefon  registratura 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8629, arhiva 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631 […]

> View article